Privatumo politika

Tvarkydami jūsų duomenis, mes laikomės 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir panaikinanti Direktyvą 95/46 / EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, toliau – GDPR) ir kitų duomenų apsaugos įstatymų.
Čia aprašome, kaip mes renkame, naudojame ir tvarkome jūsų informaciją, kai naudojatės mūsų svetaine.

Kokią informaciją renkame?

Kokią informaciją renkame?
1. Asmens duomenys
Kai naudojatės mūsų svetaine, mes galime rinkti tam tikrą asmenį identifikuojančią informaciją apie jus („Asmeniniai duomenys“), t. y. kai užpildote formą susisiekti su mumis arba atliekate prekių užsakymą mes gauname jūsų vardą, el. pašto adresą, telefono numerį ir kitą informaciją, kurią nurodote užklausos/pirkimo formoje.

2. Naudojimo duomenys
Mes taip pat galime rinkti informaciją, kurią siunčia jūsų naršyklė, kai jūs lankotės mūsų svetainėje arba kai jūs prisijungiate prie svetainės naudodamiesi mobiliuoju įrenginiu.
Šie naudojimo duomenys gali apimti tokią informaciją, kaip IP adresai, jūsų naudojamos naršyklės ir įrenginio tipas, tinklalapis, kuriame lankėtės prieš atvykdami į mūsų svetainę, ir identifikatoriai, susieti su jūsų prietaisais.
Kai įeinate į svetainę naudodamiesi mobiliuoju įrenginiu, į šiuos Naudojimo duomenis gali būti įtraukta tokia informacija kaip naudojamo mobiliojo įrenginio tipas, jūsų mobiliojo įrenginio unikalus ID, mobiliojo prietaiso IP adresas, jūsų mobilioji operacinė sistema, naudojama mobiliojo interneto naršyklė, unikalius įrenginio identifikatorius ir kiti diagnostiniai duomenys.

3. Slapukų duomenų stebėjimas
Mes naudojame slapukus ir panašias stebėjimo technologijas, norėdami stebėti veiklą mūsų svetainėje ir matyti tam tikrą informaciją.

Kodėl renkama tokia informacija?

Mes naudojame duomenis įvairiais tikslais, nurodytais šioje Privatumo politikoje, t. y.:
• atsakyti į užklausas ir (arba) kitus prašymus ar klausimus;
• tinkamai įvykdyti prekių užsakymą ir pristatymą;
• gauti analizę ar vertingą informaciją, kad galėtume patobulinti Svetainę;
• stebėti svetainės naudojimą;
• nustatyti, užkirsti kelią ir spręsti technines problemas.

Duomenų perdavimas

Mes neparduosime jūsų Asmens duomenų tretiesiems asmenims. Taip pat be jūsų leidimo nebendrinsime jūsų asmeninių duomenų su kitais, išskyrus šiais atvejais:

1. Jei trečioji šalis dirba mums

Verslo tikslais pagrįstai rinkti, saugoti, laikyti ir tvarkyti savo Asmens duomenis naudojantis debesijos arba prieglobos paslaugomis arba trečiajai šaliai susijusiai ar sujungtai su mumis.
Mes taip pat naudojame tam tikras patikimas trečiąsias šalis (pavyzdžiui, klientų aptarnavimo ir IT paslaugų teikėjus), kad padėtume tobulinti savo svetainę. Šios trečiosios šalys gali prieiti prie informacijos tik tam, kad vykdytų užduotis mūsų vardu, laikydamiesi šios Privatumo politikos, ir mes būsime atsakingi už jūsų informacijos tvarkymą pagal mūsų nurodymus.
Kai užpildote formą susisiekti su mumis, svetainė sukuria el. laišką, kuris siunčiamas mums. Mūsų el. pašto adresai saugomi „Microsoft Office 365“. Norėdami gauti daugiau informacijos apie privatumą, apsilankykite „Microsoft“ svetainėje. „Microsoft Office 365“ priklauso „Microsoft“, kurios būstinė yra JAV.
Todėl jūsų duomenys ten perduodami pagal ES ir JAV Privatumo Skydą (daugiau apie tai skaitykite čia).

2.Teisė ir tvarka

Mes galime atskleisti jūsų informaciją trečiosioms šalims, jei nustatysime, kad toks atskleidimas yra pagrįstai būtinas (a) laikytis įstatymų; b) apsaugoti bet kurį asmenį nuo mirties ar sunkaus kūno sužalojimo; c) užkirsti kelią sukčiavimui ar piktnaudžiavimui mumis ar mūsų vartotojais; arba d) apsaugoti mūsų nuosavybės teises.

Duomenų apsauga

Jūsų informacija gali būti tvarkoma serveriuose, esančiuose už šalies, kurioje gyvenate, ribų. Duomenų apsaugos įstatymai įvairiose šalyse skiriasi. Kai kurios užtikrina didesnę apsaugą nei kitos. Nepaisant to, kur jūsų informacija yra tvarkoma, mes naudojame tas pačias apsaugos priemones, aprašytas šioje Privatumo politikoje.
Mes imsimės visų pagrįstai būtinų priemonių užtikrinti, kad jūsų duomenys būtų tvarkomi saugiai ir laikantis šios privatumo politikos, o jūsų asmens duomenys nebus perduoti organizacijai ar šaliai, nebent būtų įdiegta tinkama kontrolė, užtikrinanti jūsų asmens duomenų ir kitos asmeninės informacijos saugumą.

Europiniai reikalavimai

Dėl asmens duomenų pateikimo naudojantis mūsų kontaktine forma ir pagal GDPR jūs turite šias teises:
• teisė susipažinti su duomenimis;
• teisė koreguoti duomenis;
• teisė ištrinti („teisė būti pamirštam“);
• teisę į duomenų tvarkymo apribojimą;
• teisė prieštarauti.
Jei manote, kad jūsų duomenys yra neteisėtai tvarkomi, turite teisę pateikti skundą duomenų apsaugos institucijai valstybėje narėje, kurioje yra jūsų nuolatinė gyvenamoji vieta, darbo vieta ar įtariamo pažeidimo vieta.
Mes tvarkome jūsų informaciją šioje privatumo politikoje aprašytais tikslais, remdamiesi šiais teisiniais pagrindais pagal GDPR, t. y.:
• asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra teisėtas interesas, kurio siekiame, visų pirma atsakydami į paklausimus ir (arba) kitus prašymus ar klausimus tų, kurie kreipiasi į mus (GDPR 6 straipsnio 1 dalies f punktas).

Duomenų saugojimas

Asmens duomenys, pateikti mums naudojant kontaktinę formą, saugomi ne ilgiau kaip 6 mėnesius po paskutinio susirašinėjimo su jumis.

Pakeitimai

Kartkartėmis galime atnaujinti savo privatumo politiką. Apie visus pasikeitimus pranešime paskelbdami naują Privatumo politiką šiame puslapyje.
Patariama periodiškai peržiūrėti šią Privatumo politiką, kad sužinotumėte apie pakeitimus. Šios privatumo politikos pakeitimai įsigalioja paskelbus šį puslapį.

Susisiekite su mumis

Jei turite klausimų dėl mūsų Privatumo politikos, susisiekite su mumis.